Signal Whatsapp Wechat IG FB
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
  2021-07-23 西營盤 藝里坊2號 30 C 802.6 詳情
  2021-07-23 西營盤 興漢大廈 15 B 1165 詳情
  2021-07-23 西半山 時樂花園 9 A 568 700 @12324 詳情
  2021-07-23 西營盤 永利大廈 9 B 403 詳情
  2021-07-23 西營盤 永豐樓 6 G 513 詳情
  2021-07-23 西半山 福臨閣 11 D 772 詳情
  2021-07-23 西營盤 得利大廈 6 2 385 詳情
  2021-07-22 西半山 俊賢花園 第02座 30 B 1135 2568 @22626 詳情
  2021-07-22 西營盤 星鑽 19 E 1638 詳情
  2021-07-22 西營盤 華利樓 10 B 473 詳情
  2021-07-22 西半山 柏道2號 31 D 1176 2225 @18920 詳情
  2021-07-22 西營盤 西園 永翠閣 25 A 423 757 @17896 詳情
  2021-07-22 西營盤 帝后華庭 第01座 30 F 564 850 @15071 詳情
  2021-07-22 西營盤 明德山 23 B 850 詳情
  2021-07-21 西營盤 翠景閣 4 B 576 610 @10590 詳情
  2021-07-21 西營盤 薈臻 22 D 494 755 @15283 詳情
  2021-07-21 西營盤 錦明閣 7 F 488 638 @13074 詳情
  2021-07-20 西半山 應彪大廈 32 D 969 1768 @18246 詳情
  2021-07-20 西半山 應彪大廈 17 C 569 938 @16485 詳情
  2021-07-20 西營盤 西園 永翠閣 16 D 592 928 @15676 詳情